Det er ikke muligt at tegne forsikring hos Art Nordic. Enhver forsikring en udstiller måtte ønske eller have behov for, skal tegnes direkte mellem udstiller og forsikringsselskab.

Art Nordic respektivt Lokomotivværkstedet dækker ikke i fald der sker skader ved tyveri, vandskade og ved personer skader det udstillede.