Pernille Gundersen

Et usædvanligt grafisk univers

Pernille Gundersen kommer fra grafikkens verden, og det kan man godt se. Hendes billeder, hvad enten det er malerier, linoleumstryk eller collager, er altid grafisk præcise og velkomponerede. Hun bruger sin viden og sin teknik til at skabe værker, hvor der ofte indgår flere lag. Noget som er med til at give en dynamisk effekt og samtidig forrykke motivet, så det antager en drømmende og surreel karakter.
Naturen spiller en vigtig rolle i Pernille Gundersens billedverden. Blomster, planter, frøkapsler, træer og deciderede landskabsmotiver ses hyppigt og næsten altid på en ikke-naturalistisk måde. Enten ved at lade abstrakte elementer lægge sig foran, under eller mellem hovedmotivet eller ved at bruge farver, der er langt væk fra motivets egenfarve. En kombination af disse to udtryksmåder ses også mange gange.
Resultatet er billeder med en ofte gådefuld karakter. Vi kan se, hvad det forestiller, men alt er ligesom revet ud af sin normale sammenhæng. Virkningen kan være næsten hypnotiserende.
Pernille Gundersen arbejder også med mennesker i sine værker. I disse bruger hun de samme virkemidler som i naturbillederne: abstrakte elementer og en surreel farvepalet. Virkningen er dog endnu mere mangetydig end i disse. Ja, man kan endog sige, at stemningen i nogle af billederne er lettere foruroligende. En følelse af skrøbelighed, usikkerhed, ensomhed og angst lægger sig over en del af kompositionerne. Dette synes især at være tilfældet, når det er større børn og teenagere, vi ser. Som om Pernille Gundersen instinktivt formår at sætte fingeren på den utilpassethed og uro,
mange i den alder føler. Det er meget rørende at betragte disse billeder. Især fordi vi fornemmer empatien og solidariteten fra kunstnerens side.
Hvad angår motiver med børn, lykkes det Pernille Gundersen at fange de smås nysgerrighed og umiddelbarhed på glimrende vis. Verden ligger åben som en skat, og alt virker nyt og spændende for de små rollinger, der begejstret bare må undersøge alting.
Hovedkonklusionen er, at vi i Pernille Gundersen har med en kunstner at gøre, der med en sollid ballast i grafikkens verden skaber velkomponerede billeder med et gådefuldt og drømmende indhold. Altid udtrykkende stor empati for sine medmennesker og sin omverden.

kunstkritiker Tom Jørgensen, 2020

Order

Your order