Om Art Nordic

Art Nordic bliver i 2023 afholdt som to salgsudstillinger, med rum til at afprøve nye formater og fordybe sig i kunsten. Udstillingerne 2023 afholdes 28.-30. april og 1.-3. september.  

Formålet med Art Nordic er at skabe rum til dialog, følelser og oplevelser relateret til kunst. Art Nordic er dedikeret til møderne mellem skaber og tilskuer – mellem kunstværk og menneske. 

Art Nordic blev Nordeuropas største kunstmesse i 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 og 2021.

I november 2021 gæstede over 10.000 kunstinteresserede Art Nordic kunstmessen – Bl.a. aflagde over 250 repræsentanter fra kunstforeninger besøg på Art Nordic.

 

Art Nordic 2022

Kunstnerisk idégrundlag

Art Nordic ønsker at have en involverende og engagerende rolle: Vi vil være en aktiv part i kunstmiljøet, en part der styrker og fordrer en demokratisk tilgang til kunsten. Vi arbejder for at skabe og styrke relationer gennem kunst, derfor har vi et kunstfagligt fokus på den relationelle, performative og demokratiske kunst. 

Vi tror på kunst og æstetik som en drivende kraft i et samfund, der gør os i stand til at se verden fra nye perspektiver, udvide vores forestillingsevne og formidle komplekse problemstillinger og følelser, der hvor ord ikke længere er tilstrækkelige. For at forestille og skabe en bedre fremtid, har vi brug for kunst, både på et individuelt og samfundsmæssigt plan.  

Vi tror på, at kunsten kan hjælpe med at give et sprog og et udtryk og hjælpe både skaber og beskuer til nye erkendelser. 

Relationel kunst er interessen for at undersøge det mellemmenneskelige og sociale kontekster gennem kunst. Den relationelle kunst ønsker at bringe kunsten ud i livets sociale felter.

Performativ kunst er et begreb der omfatter både den performende kunst samt et kunstsyn der ser værker som handlende og ikke blot døde, passive objekter.

Demokratisk kunst: Vi vægter fællesskabet og det samskabende højt. Art Nordic ønsker at åbne en dialog om kunst og gøre kunsten mere tilgængelig.  

Samarbejde

Art Nordic er i strategisk samarbejde med gallerier i ind- og udland, og vi opfodrer vores kunstnere til at udstille udenfor Danmarks grænser både i Europa og andre steder i verden.

40 kunstnere tilknyttet på Art Nordic har de seneste år udstillet i Frankrig, Italien, Belgien, Holland, Tyskland og forskellige steder i Skandinavien – ja så langt væk som Dubai, Japan, USA og Canada. Vær omhyggelig, når du vælger de messer, du vil udstille på. Tro på dit talent og gå aktivt ind i samarbejdet med såvel de andre udstillere som arrangørerne. Det er din levevej og din succes, der er i spil.

Har du spørgsmål angående Art Nordic, stande eller andet, er du velkommen til at sende os en besked. Vi besvarer din besked hurtigst muligt