Cecilie Lund-Rasmussen

Portrættegninger og malerier.

28 96 05 26

overskrift

celura.dk

overskrift

overskrift

overskrift

overskrift

Lige siden jeg var barn, har jeg været optaget af at fortælle historier. Det har jeg både gjort via tekster og visuel kunst. I min billedkunst er mine fortrukne materialer; akvarel,- olie, -og akrylmaling, samt grafit og tusch.Jeg drages ofte af de specielle og skæve eksistenser. De historier som vi måske overser, eller ikke overskuer at beskæftige os med. Derfor er det særligt portrætter, der har fanget min interesse, og som derfor er mit primære interessefelt og arbejdsområde. Den portrætterede i værket sætter jeg ofte i en situation eller iscenesættelse, hvor de bearbejder hvad der sker i den menneskelige hjerne, for eksempel arbejdet med sorg, glæde eller ængstelighed. Derudover inspireres jeg af diskurser i samfundet, som jeg på pragmatisk vis fortolker og udfolder på min egen måde. Det kan eksempelvis være ved at tilføje artefakter eller surrealistiske elementer. I portrætterne er det figurerne, der fylder mest i billedet, de er det primære og fremtrædende. Baggrunden har som oftest én farve, der omringer hovedpersonen, og er med til at sætte stemningen an. Aktøren er i de fleste tilfælde fremstillet med et nøgent hoved, for at gøre personen så nøgent og ligefremt som muligt. Mine værker kan tolkes mangefacetteret som eksempelvis humoristiske, bizarre, absurde eller uhyggelige. Det, jeg særligt håber på at opnå med mine værker, er, at beskueren får en anden følelse eller indsigt, end vedkommende havde inden mødet med værket.

X
X