Kirsten Gitz Johansen

En stærk indre stemning og spiritualitet.

Stand 222

“I arbejdet med maleriet finder Kirsten Gitz-Johansen en stor ro og en form for fordybelse og måde at udtrykke sig på. En frigjort måde, hvor hun kan arbejde med sit inderste, plante en tanke og give plads til refleksion hos beskueren. Hun inddrager følelser, stemninger, relationer mellem mennesker, livet og hverdagen. Alt det der sætter bo i hende, betager hende og rammer hendes opmærksomhed.

Kirstens billedverden er særlig. Den er en velkomponeret blanding af nutidige refleksioner med skjulte budskaber, men rækker også bagud i tid til hulekunsten, som tager os med tilbage til tidernes morgen. En tid hvor animistisk tankegang var det højeste. Der er visuelt store urkræfter i hendes malerier, som også er et udtryk for samhørighed med naturen, en glæde ved livet og en opmærksomhed rettet mod det, der opleves i hverdagen. Livets basale forudsætninger, sol og måne, frugtbarhed, fødsel og død står i centrum.

Der er mange fugle, mange fisk, mænd, især dog kvinder og børn. Mange mennesker er nøgne, mange har gevir som en slags kosmisk antenne, ligesom der er mange magiske væsener, naturånder og engle. Der er en indirekte, men alligevel klar samfundskritik til stede. ”Fisk kan ikke tale” hedder én af Kirsten billedserier. Nej, netop. Men det kan Kirsten gennem sine billeder og dermed give fisken mæle og pege på menneskets uansvarlige omgang med naturen.

Kirsten arbejder i temaer og inspireres af alt det, hun oplever og har oplevet. I den spæde start med motivet, er det en stærk indre stemning eller spiritualitet der styrer og afsætter de første strøg. Senere i processen tager bevidstheden mere over og hun får sat orden på formen omkring perspektivet, dybde, farverne og får skabt balance i helheden. Kirsten arbejder i dybden med farverne, så de enkelte farvelag træder mere frem og er med til at løfte og understrege budskabet og stemningen i motivet.”

© Af Kirsten-Marie Hedeland, ”Kultur-Kanalen”  april 2021