Per Højby

Standplads: 003

overskrift
About the Artist

Per Højby:

At a relatively late age I started painting – after 30 years of business in auditing.

You can read my total profile and see all my paintings on the website:                                                                             www.atelier-hauteville.dk

I have had an interest in art for many years – first as a viewer and buyer. My own practice of painting started in 2006 inspired by the exciting oil paintings that my wife Pia created. Since then, the art of painting gained momentum during several years of long stays in Antibes, where the nights were often used to create new paintings and where one lay on the floor among plastic, canvases and acryl paints, needing to transform the fables, animals, people and situations that had piled up, to the canvas – an absolutely difficult process, but always exciting and exhausting.

My use of text can been seen, for example, on my website (see above) paintings No. 1 and 2 (“Boys prefer puddles…” and “We are approching the exit – underground …”) gives rise to sharpened senses in the viewer.

In 2021 I have again moved to Risskov (after 14 years in Skagen) and now continued living by the sea with the strong light over the bay – in itself a driving force for me.

My painting has and will always be characterized by expressionism – an art that I feel identical to.

See you at stand No. 03.

 

Om kunstneren

Per Højby:

Jeg er i en relativ sen alder begyndt at male – efter 30 års virksomhed inden for revision.

Man kan med fordel læse min profil og se mine malerier på hjemmesiden:                                                                        www.atelier-hauteville.dk

Interessen for kunstmalerier har jeg haft i mange år – først som beskuer og køber. Min egen udøvelse af malerkunst startede i 2006 inspireret af de spændende kunstværker, som min hustru Pia frembragte som kunstner. Sidenhen tog min malerkunst fart under flere års lange, periodiske ophold i Antibes, hvor nætterne ofte blev anvendt til at skabe nye malerier og hvor man lå på gulvet blandt plastic, lærreder og acrilfarver og hvor man havde behov for at “overføre” de fabler, dyr, personer og situationer, som havde hobet sig op, til lærredet – en absolut ikke nem proces, men altid spændende og udmattende.

Min anvendelse af tekst ses f.eks. på min hjemmeside (se ovenfor), hvor billederne nr. 1 og 2 (“Drenge foretrækker vandpytter …” og “Vi nærmer os afkørsel – under jorden …”) giver anledning til skærpede sanser hos beskueren.

I 2021 er jeg på ny rykket til Risskov (efter 14 år i Skagen) og bor fortsat ved havet med det stærke lys – i sig selv en drivkraft. Min malerkunst har været og vil altid være præget af ekspressionisme – en kunstart, som jeg føler mig identisk med.

Vi ses på stand 03.

X
X