Shorena Laue

Standplads: 254

overskrift

28 68 43 96

overskrift

shorenalaue.com

overskrift

overskrift

overskrift
About the Artist

My artistic practice is an expression of ideas that take physical forms. It is not limited to an artistic process or materials, but is open to opportunities and challenges. My creativity is driven by experiments, ideas, influences from literature and current knowledge as well as observations. My goal as an artist is to create works of art that will capture and present ideas that are capable of raising questions and creating discussions.

 

Min kunstneriske praksis er udtryk for ideer, der tager fysiske former. Den er hverken begrænset til en kunstnerisk proces eller materialer, men er åben over for muligheder og udfordringer. Min kreativitet er drevet af eksperimenter, ideer, påvirkninger fra litteratur og aktuel viden samt iagttagelser. Mit mål som kunstner er at skabe kunstværker, der vil fange og præsentere ideer, der er i stand til at rejse spørgsmål og skabe diskussioner.

 

X
X