Tonje Strat Lerfald

92487922

overskrift

92 48 79 22

overskrift

overskrift

overskrift

overskrift

overskrift

Jeg gikk på Einar Granum kunstfagskole i to år med maleri som fordypning. Kunsten min handler om mine personlige opplevelser og følelser. I verkene utforsker jeg mønstrene som oppstår med min kontroll av penselen og bevegelse sammen med det ukontrollerte i flytene vann. Tidligere jobber jeg med små formater med et mål om å male så realistisk som mulig. Denne kontrollen har jeg gradvis løsrevet meg fra, ved å variere mellom større og mindre formater. Når jeg observerer kunst er det ikke så viktig for meg hva motivet er så lenge fargene gir meg noe.