Ariadna Novicov

I want my art to be colorfull, give positivity and a sense of freedom.
[udstillers_vaerker_galleri]

Standplads: V58

overskrift

overskrift

overskrift

overskrift
About the Artist

Ariadna Novicov is an Italian figurative artist, based in Turin. Her art deals with current events and customs, drawing inspiration from people’s behavior, from the architecture of the city where she lives, from social media, from nature and from the colors of flowers.

She was born in Romania into a family of literature teachers. Growing up in an environment full of books allowed her to learn about the world and art even before starting to travel. She currently lives in Italy in Turin, a city rich in Baroque architecture and culture, where art is supported and promoted. Even if she is only naturalized, she feels the ambassador of this place rich in history and fascinating beauties that condition her pictorial choices.

Art has been her passion since childhood, but she started taking it seriously in 2016, after spending a lot of time admiring and understanding art in museums and art exhibitions in Turin and Milan. After just a year, in 2017 she went out in public with her first personal exhibition of her in Turin, in the historic center, which was well received by the public. From 2016 to today she has been invited to the Turin International Book Fair to present her personal website and she has participated in several group exhibitions in Europe and Dubai. Her works can be found in private collections in several European countries.

Ariadna Novicov has high hopes for the future of her career. Always innovate with new materials and techniques; she is in constant development and in the meantime she is having a lot of fun. For the next few years she hopes to be able to participate in art residencies, international fairs and travel while she exhibits her art.

Om kunstneren

Ariadna Novicov er en italiensk figurativ kunstner, baseret i Torino. Hans kunst beskæftiger sig med aktuelle begivenheder og skikke og henter inspiration fra folks adfærd, fra arkitekturen i byen, hvor han bor, fra sociale medier, fra naturen og fra blomsternes farver.

Hun blev født i Rumænien i en familie af litteraturlærere. At vokse op i et miljø fyldt med bøger gjorde det muligt for hende at lære om verden og kunst, selv før hun begyndte at rejse. Hun bor i øjeblikket i Italien i Torino, en by rig på barok arkitektur og kultur, hvor kunst støttes og fremmes.Selv om hun kun er naturaliseret, føler hun sig som ambassadør for dette sted, der er rig på historie og fascinerende skønheder, der betinger hendes billedvalg.

Kunst har været hans passion siden han var barn, men han begyndte at tage det seriøst i 2016, efter at have brugt meget tid på at beundre og forstå kunst på museer og kunstudstillinger i Torino og Milano. Efter blot et år gik hun i 2017 offentligt med sin første soloudstilling i Torino, i det historiske centrum, som blev godt modtaget af offentligheden. Fra 2016 til i dag har hun været inviteret til Turin International Book Fair for at præsentere sin personlige hjemmeside og har deltaget i flere gruppeudstillinger i Europa og Dubai. Hans værker findes i private samlinger i flere europæiske lande.

Ariadna Novicov har store forhåbninger til fremtiden for sin karriere. Forny altid med nye materialer og teknikker; den er i løbende udvikling og i mellemtiden har den det rigtig sjovt. I de næste par år håber han at kunne deltage i kunstresidencies, internationale messer og rejser, mens han udstiller sin kunst.