Art-Attitudes – Christine L. Petersen

Moderne portrættegner og pastelkunstner

Standplads: 089

overskrift

31 38 00 96

overskrift

art-attitudes.com

overskrift

overskrift

overskrift

overskrift
About the Artist

Many of my artwork are based on our pursuit of beauty and perfection, which implicitly means that we simultaneously try to suppress our flaws, dark sides and inner demons.

But what is beauty? And who does our ideals of femininity and masculinity affect for this? I explore the connection between the feminine and the masculine expressions. I love working with details and my art is photorealistic portraits inspired by the strong colors within the POP-art field.

My goal is to create art that is aesthetic and at same time challenges our imagination in the form of embedded messages and the many detailed elements.

My passion for pastel drawing came to life 7 years ago in Málaga, where I got to know the art style through a Spanish artist.

5 years ago, I returned to Copenhagen, among other things to work professionally with my art

Om kunstneren

En stor del af min kunst tager udgangspunkt i vores stræben efter skønhed og perfektion, der implicit betyder, at vi samtidig forsøger at undertrykke vores fejl, mørke sider og indre dæmoner.

Men hvad er skønhed? Og hvad betyder vores idealer om femininitet og maskulinitet for dette? Jeg udforsker spændingsfeltet mellem det feminine og maskuline udtryk. Jeg elsker at gå i dybden med detaljer og betegner min kunst som fotorealistisk pop art.

Mit ønske er at skabe kunst, som både er æstetisk, men samtidig udfordrer sanseindtrykket og fantasien i form af indlejrede budskaber og de mange detaljerede elementer.

Min passion for pasteltegning kom til live for 7 år siden i Málaga, hvor jeg lærte stilarten at kende gennem en spansk kunstner.

For 5 år siden vendte jeg hjem til København, for bl.a. at arbejde professionelt med min kunst