Casper Verdier

Det abstrakte menneske og visualisering af følelser.

Forståelsen af jeget og selvet samt formidlingen.
Min kunst er baseret på samtiden, det komplekse menneske, interaktioner mellem individer og konteksten i situationer.
Jeg skelner det smukke og det mørke for at skabe kontrast.