Casper Verdier

kunst der fokuserer på selvet, forståelsen og formidlingen af dette.

42 31 91 04

overskrift

overskrift

overskrift
About the Artist

Im focused on the self, the understanding and the communication of this.
I focus on the present and my own view of behavior and emotions. My view of people is abstract, sharply focusing on the action and behavior to visualize the thoughts behind. I am fascinated by Abstractions, Surrealism, Expressionism,  human behavior, mental states, tendencies, faces and its expressions. 

 

Om kunstneren

Jeg har fokus på selvet, forståelsen og formidlingen af dette.
Jeg sætter fokus på samtiden, mit syn på adfærd og følelser.
Mit menneskesyn er abstrakt, sætter skarpt ind på handlinger og adfærd for at visualisere tankerne bag. Jeg er fascineret af  Abstraktioner, Surrealisme, Expresionisme, menneskelig adfærd, psykisk tilstande, tendenser, ansigter og dets udtryk.