Itamar Yehiel

Sculptural Embroidery of Natural Objects.

Standplads: 192

overskrift

+4 91 63 70 7386

overskrift

www.itamar-y.art

overskrift

overskrift

overskrift

overskrift
About the Artist

After traveling around the world for 10 years, learning and exploring a variety of traditional crafts, their place in different cultures, and their importance as a storytelling tool, Itamar was looking for a way to use them to tell a contemporary story of our times. By combining traditional techniques and crafts with modern materials, technologies, and ideas, Itamar developed a unique embroidery technique that allows him to create flouting 3-dimensional objects.
He starts his process by collecting elements from nature that are right under our noses, in the yard, in the park, or during a walk through the neighborhoods in Berlin. Observing the shades and textures, investigating the limitations of 3D thread sculpting.
Itamar has a great passion for details and an experimental approach to challenges. This allows him to examine and understand the textures, colors, and patterns of his subjects and to create magnificent realistic representations of natural objects.

Through the use of freehand machine embroidery and hand stitching, Itamar creates the natural world anew and captures the fragile and vulnerable; the rigid and stable – all through the use of thread.
The objects float above the surface. The creation of shadow adds to the organic effect, evoking a multi-layered story that speaks to the strength and fragility of different moments and elements in our surroundings.
Each work invites the viewer to marvel at the beauty of the subject and at the possibilities that every material embodies. The combination of illusion and realism floods the imagination.

Om kunstneren

Efter at have rejst rundt i verden i 10 år og lært og udforsket en række traditionelle håndværk, deres plads i forskellige kulturer og deres betydning som et redskab til at fortælle historier, søgte Itamar efter en måde at bruge dem på til at fortælle en moderne historie om vores tid. Ved at kombinere traditionelle teknikker og håndværk med moderne materialer, teknologier og idéer udviklede Itamar en unik broderiteknik, som gør det muligt for ham at skabe flydende 3-dimensionelle objekter.
Han starter sin proces med at indsamle elementer fra naturen, som ligger lige for næsen af os, i gården, i parken eller på en tur gennem kvartererne i Berlin. Han observerer nuancer og teksturer og undersøger begrænsningerne ved 3D-trådskulpturering.
Itamar har en stor passion for detaljer og en eksperimenterende tilgang til udfordringer. Dette giver ham mulighed for at undersøge og forstå teksturer, farver og mønstre i sine emner og skabe storslåede realistiske gengivelser af naturlige genstande.
Ved hjælp af frihånds-maskinbroderi og håndsyning skaber Itamar naturens verden på ny og indfanger det skrøbelige og sårbare, det stive og stabile – alt sammen ved hjælp af tråd.
Genstandene svæver over overfladen. Skyggerne bidrager til den organiske effekt og fremkalder en historie i flere lag, der taler om styrken og skrøbeligheden af forskellige øjeblikke og elementer i vores omgivelser.
Hvert værk inviterer beskueren til at forundres over emnets skønhed og de muligheder, som ethvert materiale rummer. Kombinationen af illusion og realisme oversvømmer fantasien.

 

X
X