Mie Frey Damgaard

The fragile paper is the core - with endless possibilities

Essensen i mit arbejde er det ydmyge papir. Umiddelbart fladt og skrøbeligt – men med uendelige muligheder både i funktion og formmæssige konstruktioner.
Jeg har altid haft en kærlighed til papir og arbejdede for år tilbage som illustrator. I den forbindelse hobede magasiner og bøger sig op i mit atelier. Materialet havde betydning, da jeg havde illustreret siderne – det lå ubrugt hen. Her opstod de første skridt i udviklingen af mine egne værker, som en bro mellem mine arbejdsformer; arbejdet som designer og som kunsthåndværker. Det i dag stadig essentielt at papiret har haft en funktion tidligere. I mit arbejde giver jeg det brugte papir nyt liv, ved bearbejdning og iscenesættelse.

I min proces splitter jeg papiret, lag for lag, og genskaber nye og overraskende tredimensionelle elementer. Siderne bliver én for én bearbejdet, skåret, klippet og foldet til fast sammenpressede, men alligevel, glidende, dynamiske konstruktioner. Gentagelsen og lagene rejser sig til en ny funktion: en form – et værk. Den tidskrævende bearbejdningen af siderne kan skimtes i de uendelige mange lag og man kan se glimt af papirets tidligere funktion. Værkerne vækker minder om længere cyklusser; materialernes løbende transformationer fra råvarer til genstande til skrald og endelig til helt nye værker. Værkerne giver et indblik i en foranderlig og dynamisk verden, hvori papir og proces kontinuerligt bliver udfordret, og hvor materialets oprindelige funktions hyldes.

I en moderne, og i høj grad, digitaliseret hverdag hvor alt kører i et højt og hektisk tempo, er det mit håb, at værkerne giver mulighed for at glemme tiden for en stund. Værkerne vidner om den tid det tager for mig at lave dem. Den meditative gentagelse der findes i processen, er et frirum, hvor eftertanke, ro og refleksion er i centrum.

Bestilling

Din bestilling