Otherness

Mind body soul. Collision meltdown symbiosis. Otherness.

Overvirkelighed & underbevidsthed. Menneskets sind, seksualitet og sjæleliv udforskes i et stærkt visuelt greb på tværs af tid og rum i direkte og personlig kommunikation. Værkerne er drømmende i deres udtryk. Motiverne er uvirkelige og irrationelle. Her er insisteren, voldsomhed, satire og åbenhed for fortolkning. Der kredses om kroppen; fri eller ufri, om interageren mellem natur og kultur, mellem aktør og lurer og mellem det levende og alle tingene. Anderledesheden som et vilkår. Modsætningene: organisk og livløst, flydende og fast, flyvende og stabilt spiller op til hinanden. Sammenstød, nedsmeltning og symbiose. Otherness.

Invitation til fordomsfri udveksling; vi taler køn og identitet, om frisættelse og fri tænkning: Mine billeder rækker tilbage til det tidlige 1900-tals avantgarde som Hannah Höch, Max Ernst og Claude Cahun, der også brugte fotomediet som formbart materiale i collage og montage. Megakrise, meningskrise og meningsløshed, Me-to og Meta-censur. Ligesom hos den første generation af surrealister arbejdes her med tabet af holdepunkter, behovet for at gentænke og for at frigøre bevidstheden fra normerne. Jeg er barn af 70-erne, hvor frigørelsen blandt andet bestod i afsexificering af den nøgne krop. Jeg har været ung i en tid, hvor der er blevet eksperimenteret med personlige fremtrædelsesformer. I nyere tid handler feminisme stadig om kvinders ret til egen krop. Jeg er optaget af fremmedgørelse og frigørelse på det personlige plan. Mine billeder er befolket af væsner som repræsenterer forskellighed. Otherness.

 

Bestilling

Din bestilling

Otherness

overskrift