Forretningsbetingelser for medlemsskab på Art Nordic Online Studios

Disse forretningsbetingelser (“Betingelser”) regulerer forholdet mellem kunstnere (“Kunstneren”) og Art Nordic (“Art Nordic”), der opererer hjemmesiden www.art-nordic.dk (“Hjemmesiden”), og fastlægger de vilkår og betingelser, under hvilke Kunstneren kan have en profil på Hjemmesiden og benytte Art Nordics tjenester.

1. Profil og Gebyrer

1.1 Kunstneren kan oprette en profil på Hjemmesiden ved at betale et fast gebyr hver måned eller hvert år som specificeret på Hjemmesiden. Kunstneren kan opsige sin profil med en måneds varsel, og der vil ikke blive refunderet nogen betaling for den forgående eller resterende periode.

1.2 Kunstneren er ansvarlig for at opdatere sin profil og erstatte eventuelt solgte værker med nye oplysninger og billeder. Art Nordic påtager sig intet ansvar for opdatering af Kunstnerens profil.

2. Markedsføring og Brug af Materiale

2.1 Kunstneren accepterer, at når billeder, tekst og andet materiale uploades til Hjemmesiden, giver Kunstneren automatisk tilladelse til Art Nordic til at bruge dette materiale i markedsføringsøjemed i forbindelse med Hjemmesiden og Art Nordics tjenester.

3. Salg af Værker

3.1 Kunstneren kan vælge at lade Art Nordic stå for salget af sine værker på Hjemmesiden. Art Nordic tager følgende kommission for salg af Kunstnerens værker:

  • 20% kommission for salg af værker til en værdi under 1.350 EUR.
  • 15% kommission for salg af værker til en værdi mellem 1.320 EUR og 2.700 EUR.
  • 10% kommission for salg af værker til en værdi over 2.700 EUR.

3.2 Kunstneren er ansvarlig for at afsende maleriet med den valgte fragtservice i tilfælde af salg. Art Nordics forsikring dækker ikke værkerne under fragt.

3.3 Art Nordic udsteder faktura på Kunstnerens vegne og udarbejder kvittering for betalt kommission. Art Nordic udbetaler det beløb, der er betalt for værket, 14 dage efter, at køberen har bekræftet modtagelsen af værket. I denne periode har køber ret til at returnere værket. Art Nordic tilbageholder det beløb, der skal betales i kommission til Kunstneren ved udbetalingen.

4. Moms og Skat

4.1 Det er Kunstnerens ansvar at håndtere eventuelle momsbetalinger og skatteforpligtelser i overensstemmelse med gældende lovgivning. Art Nordic fratrækker Art Nordics kommission plus 25% moms (moms som handelsplatform) fra det samlede salgsbeløb.

5. Ansvarsfraskrivelse

5.1 Art Nordic påtager sig intet ansvar for tab, skader eller omkostninger, som Kunstneren måtte pådrage sig som følge af Kunstnerens brug af Hjemmesiden eller Art Nordics tjenester.

6. Ændringer i Betingelserne

6.1 Art Nordic forbeholder sig retten til at ændre disse Betingelser med rimeligt varsel til Kunstneren. Det er Kunstnerens ansvar at holde sig opdateret om eventuelle ændringer i Betingelserne.

7. Gældende Lov og Tvistløsning

7.1 Disse Betingelser er underlagt dansk ret, og eventuelle tvister mellem Kunstneren og Art Nordic skal forsøges løst ved forhandlinger mellem parterne. Hvis en tvist ikke kan løses ved forhandlinger, skal den afgøres ved de danske domstole.

Ved at oprette en profil på Hjemmesiden og bruge Art Nordics tjenester accepterer Kunstneren disse Betingelser i deres helhed.

8. Persondata og Privatlivspolitik

8.1 Art Nordic overholder europæisk lovgivning om databeskyttelse og beskyttelse af persondata. Ved at oprette en profil på Hjemmesiden og benytte Art Nordics tjenester accepterer Kunstneren Art Nordics Privatlivspolitik, som kan findes på Hjemmesiden og beskriver, hvordan persondata behandles, opbevares og beskyttes.

8.2 Kunstneren accepterer, at Art Nordic kan indsamle og behandle persondata, som er nødvendige for at levere tjenesterne på Hjemmesiden, herunder men ikke begrænset til navn, kontaktinformation og betalingsoplysninger. Art Nordic vil kun bruge persondata i overensstemmelse med gældende lovgivning og Privatlivspolitikken.

8.3 Kunstneren er ansvarlig for at opbevare sine loginoplysninger og adgangskoder til sin profil fortrolige og skal underrette Art Nordic øjeblikkeligt i tilfælde af mistanke om uautoriseret adgang til sin profil.

8.4 Kunstneren har ret til at anmode om indsigt i, korrektion, sletning eller begrænsning af persondata, der vedrører Kunstneren, samt ret til dataportabilitet i overensstemmelse med gældende lovgivning. Kunstneren kan kontakte Art Nordic for at udøve disse rettigheder.

8.5 Kunstneren erklærer sig indforstået med, at Art Nordic kan bruge tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte persondata mod uautoriseret adgang og brug, men Art Nordic påtager sig intet ansvar for tab af data eller sikkerhedsbrud, medmindre det skyldes grov uagtsomhed eller forsætlig handling fra Art Nordics side.

Ved at oprette en profil på Hjemmesiden og bruge Art Nordics tjenester accepterer Kunstneren disse bestemmelser om persondata og privatlivspolitik. Kunstneren opfordres til at læse Art Nordics Privatlivspolitik for yderligere information om, hvordan persondata håndteres.

Art Nordics privatlivspolitik