Pernille Gundersen

Et usædvanligt grafisk univers

Standplads: 145B

overskrift

20 32 14 39

overskrift

overskrift
About the Artist

“Pernille Gundersen comes from the world of graphics. Her works, bring paintings, linoleum print, xerolithographs, collages, are always graphically accurate and well composed. She uses her knowledge and technique to create works that often include multiple layers. Something which give a dynamic effect and at the same time makes the subject dreamy and surreal.
Nature plays an important role in Pernille Gundersen’s pictorial world. Flowers, plants, seed pods, trees and decidedly landscape motifs are seen frequently and almost always in a non-naturalistic way.
Either by letting abstract elements lie in front of, under or between the main motif or by
using colors that are far removed from the subject’s own color. A combination of these two modes of expression is also seen many times.The result is works with an often enigmatic character. We can see what it represents, but everything is like torn out of its normal context. The effect can be almost mesmerizing.
Pernille Gundersen also works with people in her works. In these she uses the same
means as in the nature images: abstract elements and a surreal color palette. The effect is, however even more ambiguous than in these. Yes, one can even say that the mood in some of the pictures is slightly disturbing. A feeling of fragility, insecurity, loneliness and anxiety overwhelms one part of the compositions. This seems to be especially the case when it is older children and teenagers, we see. As if Pernille Gundersen instinctively manages to put her finger on the inadequacy and unrest, many at that age feel. It is very touching to look at these pictures. Especially because we sense
the empathy and solidarity on the part of the artist.
As for motifs with children, Pernille Gundersen manages to capture the little ones’ curiosity and immediacy in excellent manner. The world is open like a treasure, and everything seems new and exciting for the little rollers who enthusiastically just have to examine everything.
The main conclusion is that we in Pernille Gundersen are dealing with an artist who with a solid ballast in the world of graphics creates well-composed images with an enigmatic and dreamy contents. Always expressing great empathy for her fellow human beings and her surroundings.”

kunstkritiker Tom Jørgensen, 2020

Om kunstneren

Pernille Gundersen kommer fra grafikkens verden, og det kan man godt se. Hendes billeder, hvad enten det er malerier, linoleumstryk eller collager, er altid grafisk præcise og velkomponerede. Hun bruger sin viden og sin teknik til at skabe værker, hvor der ofte indgår flere lag. Noget som er med til at give en dynamisk effekt og samtidig forrykke motivet, så det antager en drømmende og surreel karakter.
Naturen spiller en vigtig rolle i Pernille Gundersens billedverden. Blomster, planter, frøkapsler, træer og deciderede landskabsmotiver ses hyppigt og næsten altid på en ikke-naturalistisk måde. Enten ved at lade abstrakte elementer lægge sig foran, under eller mellem hovedmotivet eller ved at bruge farver, der er langt væk fra motivets egenfarve. En kombination af disse to udtryksmåder ses også mange gange.
Resultatet er billeder med en ofte gådefuld karakter. Vi kan se, hvad det forestiller, men alt er ligesom revet ud af sin normale sammenhæng. Virkningen kan være næsten hypnotiserende.
Pernille Gundersen arbejder også med mennesker i sine værker. I disse bruger hun de samme virkemidler som i naturbillederne: abstrakte elementer og en surreel farvepalet. Virkningen er dog endnu mere mangetydig end i disse. Ja, man kan endog sige, at stemningen i nogle af billederne er lettere foruroligende. En følelse af skrøbelighed, usikkerhed, ensomhed og angst lægger sig over en del af kompositionerne. Dette synes især at være tilfældet, når det er større børn og teenagere, vi ser. Som om Pernille Gundersen instinktivt formår at sætte fingeren på den utilpassethed og uro,
mange i den alder føler. Det er meget rørende at betragte disse billeder. Især fordi vi fornemmer empatien og solidariteten fra kunstnerens side.
Hvad angår motiver med børn, lykkes det Pernille Gundersen at fange de smås nysgerrighed og umiddelbarhed på glimrende vis. Verden ligger åben som en skat, og alt virker nyt og spændende for de små rollinger, der begejstret bare må undersøge alting.
Hovedkonklusionen er, at vi i Pernille Gundersen har med en kunstner at gøre, der med en sollid ballast i grafikkens verden skaber velkomponerede billeder med et gådefuldt og drømmende indhold. Altid udtrykkende stor empati for sine medmennesker og sin omverden.

kunstkritiker Tom Jørgensen, 2020

X
X