Denne artikel er skrevet i samarbejde med Nordic School of Arts and Health. Sammen sætter vi fokus på kunstens rolle for samfundets sundhed.

 

Vores selvforståelse er under pres

At pandemien, med dens medfølgende restriktioner og begrænsninger, har sat sit aftryk på verdens befolkninger, er en underdrivelse af dimensioner. I maj 2020 fortalte Politiken hvordan Corona-restriktionerne og nedlukningen havde haft en direkte, negativ effekt på børn og unges trivsel, og hvordan online-undervisning bidrog til forøget stress og ensomhed (Link).

 

På samme måde kommer det heller ikke som nogen overraskelse, da Havard Business Review, efter at have spurgt 1.500 mennesker fra 46 nationer, kunne konkludere, at 89% af alle adspurgte havde oplevet dalende trivsel på jobbet (Link). 85% havde oplevet et lavere niveau i deres generelle velbefindende (ibid.).

“God kunst kan sætte tanker og samtaler i gang. God kunst kan skabe forestillinger og perspektiver inde i hovedet, vi ellers ikke havde fantasi til.”

Pandemien har ikke kun betydet, at vi har fået øjnene op for hvor fedt det er, at vi kan bruge pendlertiden derhjemme i stedet, eller hvordan langt de fleste opgaver sagtens kan klares fra ens hjemmekontor. Den har haft (og får stadig) nogle dybere konsekvenser, som vi nødt til at få bearbejdet.

 

Det bliver en fortælling om menneskets afmagt, ensomhed og skrøbelighed. Diskussionen om hvordan vi lever, rejser og omgås på er der allerede taget så småt hul på. Der kommer en samtale om hvad der gør os syge og i yderste konsekvens kan slå os ihjel. Tunge emne hele vejen rundt. Tunge emner, der kommer til at tegne os som både civilisation og som individer.

Omvæltninger og kunst

Mange studier har efterhånden vist hvordan kunst, kultur og kreativitet er med til at styrke menneskers sundhed og livskvalitet. Det gælder både på det individuelle plan og på samfundsniveau. Den enkelte kunstner kan med kunsten finde sit fristed, sit ’helle’, og derigennem bearbejde sin omverden. På samfundsniveau kan give os et fælles forståelsesapparat og øget sammenhængskraft. God kunst kan sætte tanker og samtaler i gang. God kunst kan skabe forestillinger og perspektiver inde i hovedet, vi ellers ikke havde fantasi til.

 

Kunsten er på mange måder et spejl, hvorigennem vi kan opdage nye vinkler på tilværelsen og selve det at være menneske. Det er ikke tilfældigt, at kunsten gennem historien er en af vores vigtigste kilder til at forstå datiden og hvor vi stammer fra. Det er ikke tilfældigt at kunstnerisk udfoldelse gennem dans, sang og ritualer altid er blevet brugt til at markere de vigtigste momenter i livet. Kunsten og kreativiteten er en fantastisk måde at definere sig selv og sin omverden.

“Det er ikke kun kunsten på scenen, i litteraturen og på museumsvæggene vi har brug for. Vi kan, gennem vores egen kreativitet, få bearbejdet vores egen virkelighed.”

Kunstens værktøjer

Når det kommer til at forstå og håndtere omvæltninger, som dem pandemien har medført, er der ganske enkelt ikke mange værktøjer, der er så nemt tilgængelige som kunstens, kulturens og kreativitetens. Når vi er mest skrøbelige, og skal forholde os til store emner som verdenssyn og identitet, så kan kunsten give os et sprog. Gennem kunstens linse kan vi sætte ord og følelser på noget af det der nager os. Det er et fremragende udgangspunkt for at definere nye rammer at være i.

 

Mesterværker som Picassos ”Guernica” giver os et indblik i, hvordan rædselsfuldt det har været under den spanske borgerkrig, men mindre kan også gøre det. Det er ikke kun kunsten på scenen, i litteraturen og på museumsvæggene vi har brug for. Vi kan, gennem vores egen kreativitet, få bearbejdet vores egen virkelighed. Utallige studier har vist, hvordan kreativ udfoldelse kan hjælpe med at bearbejde stress, traumer, katastrofer og depression. Det går godt i tråd med de studier, der har påvist hvordan kreativ udfoldelse er en fantastisk måde at udløse endorfiner på. Kreativ udfoldelse giver os en oplevelse af handlemuligheder, frihed og tro på fremtiden.

 

Det er bare at komme i gang – gør det til en god vane, at give dig selv tid til at slippe kreativiteten løs. Lad dig inspirere af de kunstneriske discipliner og den myriade af redskaber og metoder, der er blevet opbygget gennem tusindvis af år. Metoder til at skabe skønhed, metoder til at genfortolke virkeligheden, metoder til at slippe sig selv fri. De virker. Og de vil også kunne hjælpe os alle sammen post Corona.

 

Del din kreativitet på instagram, og tag os på @art_nordic. Lyt også med på samtalen i Art Nordic Art Talks.